Báo cáo kết quả tự kiểm tra thực hiện công tác Cải cách hành chính năm 2019

Đăng 19-08-2019    23 Lượt xem    
Đăng ngày 19-08-2019 14:36
23 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Ngày 19/8/2019, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh báo cáo kết quả tự kiểm tra thực hiện công tác Cải cách hành chính năm 2019


Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH