Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân

Đăng 19-06-2019    25 Lượt xem    
Đăng ngày 19-06-2019 14:33
25 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Ngày 19/6/2019, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân


Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH