Công vănSTT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 594/NHNN-HTI4 15/09/2022 Đẩy mạnh triển khai thực hiện chính sách HTLS theo Nghị định 31/2022/NĐ-CP
2 373/NHNN-HTI4 06/06/2022 Triển khai chính sách hỗ trợ lãi suất 2%/năm từ ngân sách nhà nước
3 137/NHNN-HTI4 24/02/2022 Hướng dẫn thực hiện chính sách HTLS theo Nghị quyết số 51/2021/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của HĐND tỉnh
4 82/NHNN-HTI4 15/02/2022 Công văn triển khai thực hiện Nghị quyết số 53/2021/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
5 707/NHNN-HTI4 30/08/2021 V/v các đối tượng, phương tiện được ưu tiên ra vào khu vực cách ly, phong tỏa
6 623/NHNN-HTI4 30/07/2021 V/v triển khai cho vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất kinh doanh theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg
7 593/NHNN-HTI4 19/07/2021 V/v tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới
8 488/NHNN-HTI4 07/06/2021 V/v tiếp tục triển khai các biện pháp tăng cường phòng, chống và tháo gỡ khó khăn do tác động của dịch Covid-19
9 424/NHNN-HTI4 21/05/2021 V/v thực hiện một số nội dung đảm bảo an toàn hoạt động và hạn chế rủi ro
10 382/NHNN-HTI4 06/05/2021 V/v triển khai thực hiện Thông tư 03/2021/TT-NHNN của NHNN Việt Nam; Nghị định 52/2021/NĐ-CP của Chính phủ và thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19
11 149/NHNN-HTI4 10/03/2021 V/v triển khai các biện pháp tăng cường phòng, chống và tháo gỡ khó khăn do tác động của dịch Covid-19
12 109/NHNN-HTI4 23/02/2021 V/v tập trung, quyết liệt thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021
13 83/NHNN-HTI4 01/02/2021 V/v thực hiện các biện pháp nghiêm ngặt phòng, chống dịch Covid-19
14 845/HD-NHNN-HTI4 14/10/2020 Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Hà Tĩnh hướng dẫn một số nội dung về thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất vay vốn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2019-2025 theo Nghị quyết số 150/2019/NQ-HĐND ngày 17/7/2019 của HĐND tỉnh và Quyết định số 596/QĐ-UBND ngày 18/02/2020 của UBND tỉnh Hà Tĩnh
15 723/HD-NHNN-HTI4 05/08/2020 Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hà Tĩnh hướng dẫn một số nội dung về thực hiện chính sách HTLS về xuất khẩu theo Nghị quyết 214/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND tỉnh Hà Tĩnh và Quyết định số 2377/QĐ-UBND ngày 28/7/2020 của UBND tỉnh Hà Tĩnh
16 722/HD-NHNN-HTI4 05/08/2020 Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hà Tĩnh hướng dẫn một số nội dung về thực hiện chính sách HTLS về du lịch theo Nghị quyết 214/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND tỉnh Hà Tĩnh và Quyết định số 2377/QĐ-UBND ngày 28/7/2020 của UBND tỉnh Hà Tĩnh
17 1371/UBND-TH 21/08/2019 Công văn của UBND huyện Về việc chủ động ứng phó với cơn bão số 4
18 366/NHNN-HTI4 04/07/2019 Hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do cháy rừng
19 348/NHNN-HTI4 20/06/2019 Công văn chỉ đạo các TCTD thực hiện báo cáo và theo dõi tình hình dịch tả lợn Châu Phi
20 333/NHNN-HTI4 11/06/2019 Thực hiện các giải pháp hỗ trợ khách hàng bị thiệt hại do dịch tả lợn Châu Phi
21 182/NHNN-HTI4 29/03/2019 Triển khai thực hiện các giải pháp mở rộng tín dụng, góp phần hạn chế tín dụng đen
22 38/NHNN-HTI4 14/01/2019 Hướng dẫn một số nội dung về chính sách HTLS theo NQ 123/2018/NQ-HĐND
 • Đẩy mạnh triển khai thực hiện chính sách HTLS theo Nghị định...
 • Triển khai chính sách hỗ trợ lãi suất 2%/năm từ ngân sách nhà nước
 • Hướng dẫn thực hiện chính sách HTLS theo Nghị quyết số...
 • Công văn triển khai thực hiện Nghị quyết số 53/2021/NQ-HĐND ngày...
 • Nghị quyết quy định chính sách khuyến khích phát triển nông...
 • Nghị quyết quy định chính sách khuyến khích, ưu đãi, hỗ trợ hoạt...
 • Nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể,...
 • V/v các đối tượng, phương tiện được ưu tiên ra vào khu vực cách...
 • V/v triển khai cho vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi...
 • V/v tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới
 • V/v tiếp tục triển khai các biện pháp tăng cường phòng, chống và...
 • V/v thực hiện một số nội dung đảm bảo an toàn hoạt động và hạn chế...
 • V/v triển khai thực hiện Thông tư 03/2021/TT-NHNN của NHNN Việt...
 • V/v triển khai các biện pháp tăng cường phòng, chống và tháo gỡ...
 • V/v tập trung, quyết liệt thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết...
 • V/v thực hiện các biện pháp nghiêm ngặt phòng, chống dịch Covid-19
 • Nghị quyết tiếp tục một số chính sách khuyến khích phát triển nông...
 • Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Hà Tĩnh hướng dẫn một số nội dung về...
 • Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hà Tĩnh hướng dẫn một số nội dung về...
 • Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hà Tĩnh hướng dẫn một số nội dung về...
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH