Hệ thống ISO

Quyết định về việc kiện toàn lại Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc thực hiện HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của Chi nhánh

16-10-2020
Ngày 16/10/2020, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định số 100/QĐ-NHNN-HTI4 ngày 16/10/2020 về việc kiện toàn lại Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc thực hiện HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của Chi nhánh

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Hà Tĩnh điều chỉnh thời gian hoàn thành nội dung tại điểm 3 Phụ lục kèm theo kế hoạch số 105/KH-NHNN-HTI4 ngày 03/01/2020

10-07-2020
Ngày 10/7/2020, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Hà Tĩnh bàn hành Văn bản số 658/NHNN-HTI4 về việc điều chỉnh thời gian hoàn thành nội dung tại điểm 3 Phụ lục kèm theo kế hoạch số 105/KH-NHNN-HTI4 ngày 03/01/2020

Mục tiêu chất lượng năm 2020

13-01-2020
Ngày 10/01/2020, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh công bố mục tiêu chất lượng năm 2020

Chính sách chất lượng của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Hà Tĩnh

06-01-2020
Ngày 06/01/2020, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh công bố Chính sách chất lượng

Mục tiêu chất lượng năm 2019

02-01-2019
Ngày 02/01/2019, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh công bố Mục tiêu chất lượng năm 2019
 • Nghị quyết tiếp tục một số chính sách khuyến khích phát triển nông...
 • Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Hà Tĩnh hướng dẫn một số nội dung về...
 • Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hà Tĩnh hướng dẫn một số nội dung về...
 • Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hà Tĩnh hướng dẫn một số nội dung về...
 • Bộ cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
 • Quy định nội bộ về quản lý trang tin điện tử
 • Công văn của UBND huyện Về việc chủ động ứng phó với cơn bão số 4
 • Nghị quyết ban hành một số chính sách giải quyết việc làm; hỗ trợ...
 • Hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do cháy rừng
 • Công văn chỉ đạo các TCTD thực hiện báo cáo và theo dõi tình hình...
 • Thực hiện các giải pháp hỗ trợ khách hàng bị thiệt hại do dịch tả...
 • Triển khai thực hiện các giải pháp mở rộng tín dụng, góp phần hạn...
 • Hướng dẫn một số nội dung về chính sách HTLS theo NQ 123/2018/NQ-HĐND
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH