Hoạt động kinh doanh vàng

DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Từ khóa:
Lĩnh vực:
Cơ quan thực hiện:
 
Tổng số 109 thủ tục / 8 trang
STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện File
1 B-NHA-205490-TT: Thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ Hoạt động kinh doanh vàng NHNN Việt Nam - CN tỉnh Hà Tĩnh
2 Thủ tục đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ Hoạt động kinh doanh vàng NHNN Việt Nam - CN tỉnh Hà Tĩnh
3 Thủ tục tự nguyện chấm dứt hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ Hoạt động kinh doanh vàng NHNN Việt Nam - CN tỉnh Hà Tĩnh
4 1.000545 Thủ tục đề nghị Cấp giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu đối với doanh nghiệp hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ Hoạt động kinh doanh vàng NHNN Việt Nam - CN tỉnh Hà Tĩnh
5 B-NHA-205493-TT: Thủ tục cấp Giấy phép tạm nhập vàng nguyên liệu để tái sản xuất sản phẩm đối với doanh nghiệp có hợp đồng gia công vàng trang sức, mỹ nghệ với nước ngoài Hoạt động kinh doanh vàng NHNN Việt Nam - CN tỉnh Hà Tĩnh
6 Thủ tục đề nghị điều chỉnh Giấy phép tạm nhập vàng nguyên liệu để tái sản xuất sản phẩm đối với doanh nghiệp có hợp đồng gia công vàng trang sức, mỹ nghệ với nước ngoài Hoạt động kinh doanh vàng NHNN Việt Nam - CN tỉnh Hà Tĩnh
7 B-NHA-258177-TT: Thủ tục cấp Giấy phép mang vàng khi xuất cảnh định cư ở nước ngoài Hoạt động kinh doanh vàng NHNN Việt Nam - CN tỉnh Hà Tĩnh
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH