Thành lập và hoạt động ngân hàng

DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Từ khóa:
Lĩnh vực:
Cơ quan thực hiện:
 
Tổng số 122 thủ tục / 9 trang
STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện File
1 1.000394 Thủ tục tự nguyện chấm dứt hoạt động chi nhánh ở trong nước của ngân hàng thương mại Thành lập và hoạt động ngân hàng NHNN Việt Nam - CN tỉnh Hà Tĩnh
2 1.001559: Thủ tục chấp thuận danh sách nhân sự dự kiến của quỹ tín dụng nhân dân Thành lập và hoạt động ngân hàng NHNN Việt Nam - CN tỉnh Hà Tĩnh
3 1.000487: Thủ tục chấp thuận thành lập phòng giao dịch của quỹ tín dụng nhân dân Thành lập và hoạt động ngân hàng NHNN Việt Nam - CN tỉnh Hà Tĩnh
4 1.001556: Thủ tục gia hạn thời hạn thanh lý tài sản quỹ tín dụng nhân dân Thành lập và hoạt động ngân hàng NHNN Việt Nam - CN tỉnh Hà Tĩnh
5 1.001549: Thủ tục thông báo ngày dự kiến bắt đầu hoạt động tại địa điểm mới trụ sở chính của tổ chức tín dụng là hợp tác xã Thành lập và hoạt động ngân hàng NHNN Việt Nam - CN tỉnh Hà Tĩnh
6 1.001508: Thủ tục xác nhận đủ điều kiện khai trương hoạt động phòng giao dịch bưu điện Thành lập và hoạt động ngân hàng NHNN Việt Nam - CN tỉnh Hà Tĩnh
7 1.001300: Thủ tục xác nhận đủ điều kiện hoạt động tại địa điểm mới đối với phòng giao dịch bưu điện Thành lập và hoạt động ngân hàng NHNN Việt Nam - CN tỉnh Hà Tĩnh
8 1.001201: Thủ tục tự nguyện chấm dứt hoạt động phòng giao dịch bưu điện Thành lập và hoạt động ngân hàng NHNN Việt Nam - CN tỉnh Hà Tĩnh
9 1.001150: Thủ tục chấp thuận thay đổi tên và sửa đổi, bổ sung Giấy phép đối với nội dung thay đổi tên của chi nhánh ngân hàng nước ngoài Thành lập và hoạt động ngân hàng NHNN Việt Nam - CN tỉnh Hà Tĩnh
10 1.001136: Thủ tục chấp thuận thay đổi địa điểm đặt trụ sở của chi nhánh ngân hàng nước ngoài và sửa đổi, bổ sung Giấy phép đối với nội dung thay đổi địa điểm đặt trụ sở của chi nhánh ngân hàng nước ngoài Thành lập và hoạt động ngân hàng NHNN Việt Nam - CN tỉnh Hà Tĩnh
11 1.001107: Thủ tục chấp thuận thay đổi địa chỉ đặt trụ sở của chi nhánh ngân hàng nước ngoài trong trường hợp không phát sinh thay đổi địa điểm đặt trụ sở và sửa đổi, bổ sung Giấy phép đối với nội dung thay đổi địa chỉ đặt trụ sở của chi nhánh ngân hàng nước ngoài Thành lập và hoạt động ngân hàng NHNN Việt Nam - CN tỉnh Hà Tĩnh
12 1.001093: Thủ tục chấp thuận gia hạn thời hạn hoạt động và sửa đổi, bổ sung Giấy phép đối với nội dung gia hạn thời hạn hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài Thành lập và hoạt động ngân hàng NHNN Việt Nam - CN tỉnh Hà Tĩnh
13 1.001081: Thủ tục chấp thuận tạm ngừng hoạt động kinh doanh từ 05 ngày làm việc trở lên (trừ trường hợp tạm ngừng hoạt động do sự kiện bất khả kháng) của ngân hàng thương mại và chi nhánh ngân hàng nước ngoài Thành lập và hoạt động ngân hàng NHNN Việt Nam - CN tỉnh Hà Tĩnh
14 1.001054: Thủ tục chấp thuận tăng mức vốn được cấp của chi nhánh ngân hàng nước ngoài và sửa đổi, bổ sung Giấy phép đối với nội dung vốn được cấp của chi nhánh ngân hàng nước ngoài Thành lập và hoạt động ngân hàng NHNN Việt Nam - CN tỉnh Hà Tĩnh
15 1.000650: Thủ tục thông báo ngày dự kiến bắt đầu hoạt động tại địa điểm mới trụ sở chính của tổ chức tài chính vi mô Thành lập và hoạt động ngân hàng NHNN Việt Nam - CN tỉnh Hà Tĩnh
  1 2 3 4 5 ...
 • Đẩy mạnh triển khai thực hiện chính sách HTLS theo Nghị định...
 • Triển khai chính sách hỗ trợ lãi suất 2%/năm từ ngân sách nhà nước
 • Hướng dẫn thực hiện chính sách HTLS theo Nghị quyết số...
 • Công văn triển khai thực hiện Nghị quyết số 53/2021/NQ-HĐND ngày...
 • Nghị quyết quy định chính sách khuyến khích phát triển nông...
 • Nghị quyết quy định chính sách khuyến khích, ưu đãi, hỗ trợ hoạt...
 • Nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể,...
 • V/v các đối tượng, phương tiện được ưu tiên ra vào khu vực cách...
 • V/v triển khai cho vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi...
 • V/v tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới
 • V/v tiếp tục triển khai các biện pháp tăng cường phòng, chống và...
 • V/v thực hiện một số nội dung đảm bảo an toàn hoạt động và hạn chế...
 • V/v triển khai thực hiện Thông tư 03/2021/TT-NHNN của NHNN Việt...
 • V/v triển khai các biện pháp tăng cường phòng, chống và tháo gỡ...
 • V/v tập trung, quyết liệt thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết...
 • V/v thực hiện các biện pháp nghiêm ngặt phòng, chống dịch Covid-19
 • Nghị quyết tiếp tục một số chính sách khuyến khích phát triển nông...
 • Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Hà Tĩnh hướng dẫn một số nội dung về...
 • Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hà Tĩnh hướng dẫn một số nội dung về...
 • Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hà Tĩnh hướng dẫn một số nội dung về...
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH