Hoạt động ngoại hối

DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Từ khóa:
Lĩnh vực:
Cơ quan thực hiện:
 
Tổng số 122 thủ tục / 9 trang
STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện File
1 1.000480: Chuyển đổi Giấy phép thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác(đối với doanh nghiệp kinh doanh casino) Hoạt động ngoại hối NHNN Việt Nam - CN tỉnh Hà Tĩnh
2 2.000223: Cấp lại, điều chỉnh, gia hạn Giấy phép thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác(đối với doanh nghiệp kinh doanh casino) Hoạt động ngoại hối NHNN Việt Nam - CN tỉnh Hà Tĩnh
3 1.000500: Cấp Giấy phép thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác (đối với doanh nghiệp kinh doanh casino) Hoạt động ngoại hối NHNN Việt Nam - CN tỉnh Hà Tĩnh
4 1.001804: Thủ tục đăng ký thay đổi giao dịch ngoại hối liên quan đến đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí. Hoạt động ngoại hối NHNN Việt Nam - CN tỉnh Hà Tĩnh
5 1.000195: Thủ tục xác nhận đăng ký thay đổi giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài đối với nhà đầu tư không phải là Tổ chức tín dụng Hoạt động ngoại hối NHNN Việt Nam - CN tỉnh Hà Tĩnh
6 2.000085: Thủ tục xác nhận đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài đối với nhà đầu tư không phải là Tổ chức tín dụng Hoạt động ngoại hối NHNN Việt Nam - CN tỉnh Hà Tĩnh
7 1.000972: Thủ tục đăng ký khoản vay nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh Hoạt động ngoại hối NHNN Việt Nam - CN tỉnh Hà Tĩnh
8 1.000116: Thủ tục đăng ký thay đổi tài khoản truy cập Trang điện tử quản lý vay, trả nợ nước ngoài không được Chính phủ bảo lãnh Hoạt động ngoại hối NHNN Việt Nam - CN tỉnh Hà Tĩnh
9 1.000122: Thủ tục đăng ký tài khoản truy cập Trang điện tử quản lý vay, trả nợ nước ngoài không được Chính phủ bảo lãnh Hoạt động ngoại hối NHNN Việt Nam - CN tỉnh Hà Tĩnh
10 1.001841: Thủ tục cấp giấy phép thu ngoại tệ tiền mặt từ xuất khẩu sang Campuchia Hoạt động ngoại hối NHNN Việt Nam - CN tỉnh Hà Tĩnh
11 1.001963: Thủ tục cấp giấy phép mang tiền của nước có chung biên giới và đồng Việt Nam bằng tiền mặt ra nước ngoài Hoạt động ngoại hối NHNN Việt Nam - CN tỉnh Hà Tĩnh
12 1.001202: Thủ tục cấp giấy phép mở và sử dụng tài khoản ở ngân hàng tại Lào Hoạt động ngoại hối NHNN Việt Nam - CN tỉnh Hà Tĩnh
13 1.001811: Thủ tục đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí. Hoạt động ngoại hối NHNN Việt Nam - CN tỉnh Hà Tĩnh
14 1.000111: Thủ tục đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh. Hoạt động ngoại hối NHNN Việt Nam - CN tỉnh Hà Tĩnh
15 1.000586: Thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ Hoạt động ngoại hối NHNN Việt Nam - CN tỉnh Hà Tĩnh
  1 2 ...
 • Đẩy mạnh triển khai thực hiện chính sách HTLS theo Nghị định...
 • Triển khai chính sách hỗ trợ lãi suất 2%/năm từ ngân sách nhà nước
 • Hướng dẫn thực hiện chính sách HTLS theo Nghị quyết số...
 • Công văn triển khai thực hiện Nghị quyết số 53/2021/NQ-HĐND ngày...
 • Nghị quyết quy định chính sách khuyến khích phát triển nông...
 • Nghị quyết quy định chính sách khuyến khích, ưu đãi, hỗ trợ hoạt...
 • Nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể,...
 • V/v các đối tượng, phương tiện được ưu tiên ra vào khu vực cách...
 • V/v triển khai cho vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi...
 • V/v tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới
 • V/v tiếp tục triển khai các biện pháp tăng cường phòng, chống và...
 • V/v thực hiện một số nội dung đảm bảo an toàn hoạt động và hạn chế...
 • V/v triển khai thực hiện Thông tư 03/2021/TT-NHNN của NHNN Việt...
 • V/v triển khai các biện pháp tăng cường phòng, chống và tháo gỡ...
 • V/v tập trung, quyết liệt thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết...
 • V/v thực hiện các biện pháp nghiêm ngặt phòng, chống dịch Covid-19
 • Nghị quyết tiếp tục một số chính sách khuyến khích phát triển nông...
 • Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Hà Tĩnh hướng dẫn một số nội dung về...
 • Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hà Tĩnh hướng dẫn một số nội dung về...
 • Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hà Tĩnh hướng dẫn một số nội dung về...
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH