Hoạt động QTDND

DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Từ khóa:
Lĩnh vực:
Cơ quan thực hiện:
 
Tổng số 109 thủ tục / 8 trang
STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện File
1 1.001986 - Thủ tục tự nguyện chấm dứt hoạt động, giải thể chi nhánh, phòng giao dịch của tổ chức tài chính vi mô Hoạt động QTDND NHNN Việt Nam - CN tỉnh Hà Tĩnh
2 1.002002 - Thủ tục thông báo khai trương hoạt động chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp của Tổ chức tài chính vi mô Hoạt động QTDND NHNN Việt Nam - CN tỉnh Hà Tĩnh
3 (NHNNVN – 285266) Thủ tục gia hạn thời hạn thanh lý tài sản quỹ tín dụng nhân dân Hoạt động QTDND NHNN Việt Nam - CN tỉnh Hà Tĩnh
4 (NHNNVN – 285265) Thủ tục thu hồi Giấy phép và thanh lý tài sản quỹ tín dụng nhân dân Hoạt động QTDND NHNN Việt Nam - CN tỉnh Hà Tĩnh
5 (NHNNVN – 285264) Thủ tục sáp nhập, hợp nhất quỹ tín dụng nhân dân được kiểm soát đặc biệt Hoạt động QTDND NHNN Việt Nam - CN tỉnh Hà Tĩnh
6 (NHNNVN – 285264) Thủ tục sáp nhập, hợp nhất quỹ tín dụng nhân dân được kiểm soát đặc biệt Hoạt động QTDND NHNN Việt Nam - CN tỉnh Hà Tĩnh
7 (NHNNVN – 285263) Thủ tục đề nghị chấp thuận tổ chức lại quỹ tín dụng nhân dân Hoạt động QTDND NHNN Việt Nam - CN tỉnh Hà Tĩnh
8 (NHNNVN-285262) Thủ tục chấp thuận nguyên tắc tổ chức lại quỹ tín dụng nhân dân Hoạt động QTDND NHNN Việt Nam - CN tỉnh Hà Tĩnh
9 (NHNNVN-285219) Thủ tục tự nguyện chấm dứt hoạt động, giải thể phòng giao dịch của quỹ tín dụng nhân dân Hoạt động QTDND NHNN Việt Nam - CN tỉnh Hà Tĩnh
10 (NHNNVN-285224) Thủ tục thay đổi địa chỉ đặt trụ sở phòng giao dịch do thay đổi địa giới hành chính (không thay đổi địa điểm) của quỹ tín dụng nhân dân Hoạt động QTDND NHNN Việt Nam - CN tỉnh Hà Tĩnh
11 (NHNNVN-285223) Thủ tục thay đổi địa điểm đặt trụ sở phòng giao dịch của quỹ tín dụng nhân dân Hoạt động QTDND NHNN Việt Nam - CN tỉnh Hà Tĩnh
12 (NHNNVN-285186) Thủ tục thay đổi tên phòng giao dịch của quỹ tín dụng nhân dân Hoạt động QTDND NHNN Việt Nam - CN tỉnh Hà Tĩnh
13 1.001559.Thủ tục đề nghị chấp thuận danh sách nhân sự dự kiến của quỹ tín dụng nhân dân Hoạt động QTDND NHNN Việt Nam - CN tỉnh Hà Tĩnh
14 (NHNNVN-285193) Thủ tục đề nghị tạm ngừng hoạt động kinh doanh từ 05 ngày làm việc trở lên, trừ trường hợp tạm ngừng hoạt động do sự kiện bất khả kháng của quỹ tín dụng nhân dân Hoạt động QTDND NHNN Việt Nam - CN tỉnh Hà Tĩnh
15 1.001579 - Thủ tục đề nghị thay đổi mức vốn điều lệ của Quỹ tín dụng nhân dân Hoạt động QTDND NHNN Việt Nam - CN tỉnh Hà Tĩnh
  1 2 ...
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH