Hoạt động thanh toán

DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Từ khóa:
Lĩnh vực:
Cơ quan thực hiện:
 
Tổng số 109 thủ tục / 8 trang
STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện File
1 NHNN-CN.KT.03: Thủ tục Điều chỉnh thông tin ngân hàng khi Quỹ tín dụng nhân dân có sự thay đổi Hoạt động thanh toán NHNN Việt Nam - CN tỉnh Hà Tĩnh
2 NHNN-CN.KT.02: Thủ tục Huỷ bỏ mã ngân hàng của Quỹ tín dụng nhân dân Hoạt động thanh toán NHNN Việt Nam - CN tỉnh Hà Tĩnh
3 NHNN-CN.KT.01 Thủ tục cấp mã ngân hàng cho Quỹ tín dụng nhân dân Hoạt động thanh toán NHNN Việt Nam - CN tỉnh Hà Tĩnh
4 B-NHA-265804-TT Thủ tục mở tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước Hoạt động thanh toán NHNN Việt Nam - CN tỉnh Hà Tĩnh
5 B-NHA-183782-TT: Thủ tục tham gia thanh toán bù trừ điện tử liên ngân hàng Hoạt động thanh toán NHNN Việt Nam - CN tỉnh Hà Tĩnh
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH