Hoạt động Tiền tệ - Kho quỹ

DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Từ khóa:
Lĩnh vực:
Cơ quan thực hiện:
 
Tổng số 109 thủ tục / 8 trang
STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện File
1 B-NHA-252124-TT: Thủ tục đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông do quá trình lưu thông và do lỗi kỹ thuật của nhà sản xuất Hoạt động Tiền tệ - Kho quỹ NHNN Việt Nam - CN tỉnh Hà Tĩnh
2 B-NHA-252166-TT: Thủ tục đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông do quá trình bảo quản đủ điều kiện đổi, không cần giám định Hoạt động Tiền tệ - Kho quỹ NHNN Việt Nam - CN tỉnh Hà Tĩnh
3 B-NHA-252184-TT:Thủ tục giám định tiền giả, tiền nghi giả Hoạt động Tiền tệ - Kho quỹ NHNN Việt Nam - CN tỉnh Hà Tĩnh
4 Thủ tục đề nghị giám định tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông Hoạt động Tiền tệ - Kho quỹ NHNN Việt Nam - CN tỉnh Hà Tĩnh
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH