Hỏi đáp trực tuyến

Câu hỏi :
NHNN cho em hỏi tiệm vàng nộp báo cáo lên thì có quy định kế toán là người lập không. Trong trường hợp kế toán làm thêm tức là kế toán là nhân viên ngân hàng thương mại thì có sai không ạ
Người hỏi: Nguyễn Hồng Xoan (Ngày hỏi:07/04/2020)
Câu trả lời :
Cơ quan trả lời: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh Ngày trả lời: 07/04/2020

1. Đối với nội dung câu hỏi: tiệm vàng nộp báo cáo lên thì có quy định kế toán là người lập không?

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh trả lời như sau:

Theo quy định tại Khoản 5, Điều 1, Thông tư 29/2019/TT-NHNN ngày 27/12/2019 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thì: “a. Doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ thực hiện báo cáo hoạt động vàng trang sức mỹ nghệ (theo mẫu tại Phụ lục số 11 Thông tư này)”.

Theo mẫu Phụ lục số 11 Thông tư 29, yêu cầu  phải có chữ ký của người lập biểu (Ký, họ tên, điện thoại liên hệ) và Đại diện có thẩm quyền của doanh nghiệp (Ký, họ tên, đóng dấu), không quy định bắt buộc về đối tượng thực hiện lập biểu, việc phân công người thực hiện lập biểu thuộc thẩm quyền của doanh nghiệp.

2. Đối với nội dung câu hỏi: Trong trường hợp kế toán làm thêm tức là kế toán là nhân viên ngân hàng thương mại thì có sai không?

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh trả lời như sau:

Câu hỏi này không thuộc thẩm quyền trả lời của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh. Tuy nhiên, quý độc giả có thể tham khảo những nội dung về vấn đề này tại Điều 52,  Luật Kế toán 2015 quy định về những người không được làm kế toán, cụ thể như sau:

Điều 52. Những người không được làm kế toán

1. Người chưa thành niên; người bị Tòa án tuyên bố hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự; người đang phải chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc.

2. Người đang bị cấm hành nghề kế toán theo bản án hoặc quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật; người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; người đang phải chấp hành hình phạt tù hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, tội phạm về chức vụ liên quan đến tài chính, kế toán mà chưa được xóa án tích.

3. Cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, anh, chị, em ruột của người đại diện theo pháp luật, của người đứng đầu, của giám đốc, tổng giám đốc và của cấp phó của người đứng đầu, phó giám đốc, phó tổng giám đốc phụ trách công tác tài chính - kế toán, kế toán trưởng trong cùng một đơn vị kế toán, trừ doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn do một cá nhân làm chủ sở hữu và các trường hợp khác do Chính phủ quy định.

4. Người đang là người quản lý, điều hành, thủ kho, thủ quỹ, người mua, bán tài sản trong cùng một đơn vị kế toán, trừ trong doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn do một cá nhân làm chủ sở hữu và các trường hợp khác do Chính phủ quy định.”

Quy định trên được hướng dẫn tại Điều 19, Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kế toán.

Những người không thuộc các trường hợp không được làm kế toán nêu trên và các quy định của pháp luật liên quan thì vẫn được làm thêm kế toán doanh nghiệp.


[Trở lại]
 • Đẩy mạnh triển khai thực hiện chính sách HTLS theo Nghị định...
 • Triển khai chính sách hỗ trợ lãi suất 2%/năm từ ngân sách nhà nước
 • Hướng dẫn thực hiện chính sách HTLS theo Nghị quyết số...
 • Công văn triển khai thực hiện Nghị quyết số 53/2021/NQ-HĐND ngày...
 • Nghị quyết quy định chính sách khuyến khích phát triển nông...
 • Nghị quyết quy định chính sách khuyến khích, ưu đãi, hỗ trợ hoạt...
 • Nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể,...
 • V/v các đối tượng, phương tiện được ưu tiên ra vào khu vực cách...
 • V/v triển khai cho vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi...
 • V/v tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới
 • V/v tiếp tục triển khai các biện pháp tăng cường phòng, chống và...
 • V/v thực hiện một số nội dung đảm bảo an toàn hoạt động và hạn chế...
 • V/v triển khai thực hiện Thông tư 03/2021/TT-NHNN của NHNN Việt...
 • V/v triển khai các biện pháp tăng cường phòng, chống và tháo gỡ...
 • V/v tập trung, quyết liệt thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết...
 • V/v thực hiện các biện pháp nghiêm ngặt phòng, chống dịch Covid-19
 • Nghị quyết tiếp tục một số chính sách khuyến khích phát triển nông...
 • Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Hà Tĩnh hướng dẫn một số nội dung về...
 • Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hà Tĩnh hướng dẫn một số nội dung về...
 • Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hà Tĩnh hướng dẫn một số nội dung về...
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH