Hỏi đáp trực tuyến

Câu hỏi :
Tôi muốn thành lập Quỹ tín dụng nhân dân thì cần phải làm những thủ tục gì
Người hỏi: Nguyễn Thị Hằng (Ngày hỏi:14/05/2020)
Câu trả lời :
Cơ quan trả lời: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh Ngày trả lời: 14/05/2020

Ngân  hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh trả lời như sau:

1. Trước tiên, NHNN tỉnh xin cung cấp một số quan điểm chỉ đạo của NHNNVN về phát triển hệ thống Qũy tín dụng nhân dân (QTDND) trong giai đoạn hiện nay như sau:

Ngày 02/10/2018, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Chỉ thị số 06/CT-NHNN về việc chấn chỉnh, tăng cường phòng, chống, ngăn ngừa vi phạm pháp luật nhằm đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động trong hệ thống Qũy tín dụng nhân dân. Theo đó, tại Điểm 1.6, Mục I, Chỉ thị 06 quy định: “Trước mắt, tập trung chỉ đạo việc củng cố, kiện toàn các QTDND để đảm bảo an toàn, lành mạnh, ổn định hệ thống. Chưa thực hiện việc cấp phép thanh lập mới tại những địa phương đang thực hiện sắp xếp cơ cấu lại QTDND hoặc không đủ điều kiện đảm bảo an toàn, hiệu quả”.

Tại Khoản 2, Mục II, Chỉ thị 06 chỉ đạo NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương “Tiếp tục chỉ đạo, giám sát các QTDND thực hiện chuyển tiếp các nội dung theo Thông tư 04/2015/TT-NHNN; tập trung xử lý những vấn đề về địa bàn hoạt động, về thành viên, vốn góp của thành viên; về huy động tiền gửi từ thành viên theo đúng quy định; thu hẹp quy mô hoạt động và giảm dần địa bàn hoạt động QTDND liên xã, phường, thị trấn trước hết là các QTDND kém hiệu quả”.

Tại Đề án về củng cố và phát triển hệ thống QTDND đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 được ban hành kèm theo Quyết định số 209/QĐ-NHNN ngày 31/01/2019 của Thống đốc NHNNVN có nêu: “Tập trung rà soát, cũng cố, chấn chỉnh lại toàn bộ hệ thống QTDND hiện nay nhằm đảm bảo ổn định, an toàn, lành mạnh và hiệu quả trước khi thực hiện việc tăng cường mở rộng phát triển hệ thống QTDND”.

Vì vậy, trong thời điểm hiện nay, NHNN chưa cho phép thành lập mới QTDND hoặc QTDND được mở thêm chi nhánh/phòng giao dịch nhằm tập trung rà soát, cũng cố, chấn chỉnh lại toàn bộ hệ thống QTDND. Sau khi hoàn thành việc củng cố, chấn chính hệ thống QTDND trên địa bàn, Thống đốc NHNN cho phép thành lập mới các QTDND, NHNN tỉnh sẽ đăng tải thông tin trên Trang thông tin điện tử của Chi nhánh tại địa chỉ sbv.hatinh.gov.vn để độc giả quan tâm nghiên cứu và thực hiện.

 2. Đối với việc tìm hiểu về điều kiện, thủ tục và quy trình thành lập QTDND xin mời Qúy độc giả truy cập vào chuyên mục Thủ tục hành chính trong Trang thông tin điện tử Ngân hàng Nhà nước Hà Tĩnh  tại địa chỉ: http://sbv.hatinh.gov.vn, Mã thủ tục hành chính:  NHNN-285110: Thủ tục cấp Giấy phép thành lập và hoạt động quỹ tín dụng nhân dân để tham khảo.


[Trở lại]
 • Đẩy mạnh triển khai thực hiện chính sách HTLS theo Nghị định...
 • Triển khai chính sách hỗ trợ lãi suất 2%/năm từ ngân sách nhà nước
 • Hướng dẫn thực hiện chính sách HTLS theo Nghị quyết số...
 • Công văn triển khai thực hiện Nghị quyết số 53/2021/NQ-HĐND ngày...
 • Nghị quyết quy định chính sách khuyến khích phát triển nông...
 • Nghị quyết quy định chính sách khuyến khích, ưu đãi, hỗ trợ hoạt...
 • Nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể,...
 • V/v các đối tượng, phương tiện được ưu tiên ra vào khu vực cách...
 • V/v triển khai cho vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi...
 • V/v tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới
 • V/v tiếp tục triển khai các biện pháp tăng cường phòng, chống và...
 • V/v thực hiện một số nội dung đảm bảo an toàn hoạt động và hạn chế...
 • V/v triển khai thực hiện Thông tư 03/2021/TT-NHNN của NHNN Việt...
 • V/v triển khai các biện pháp tăng cường phòng, chống và tháo gỡ...
 • V/v tập trung, quyết liệt thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết...
 • V/v thực hiện các biện pháp nghiêm ngặt phòng, chống dịch Covid-19
 • Nghị quyết tiếp tục một số chính sách khuyến khích phát triển nông...
 • Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Hà Tĩnh hướng dẫn một số nội dung về...
 • Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hà Tĩnh hướng dẫn một số nội dung về...
 • Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hà Tĩnh hướng dẫn một số nội dung về...
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH