Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025

Đăng 27-08-2019    31 Lượt xem    
Đăng ngày 27-08-2019 06:46
31 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Ngày 27/8/2019, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh ban hành Kế hoạch số 468a/NHNN-HTI2 về thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025


Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH