Kế hoạch thực hiện "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" năm 2019

Đăng 08-10-2019    45 Lượt xem    
Đăng ngày 08-10-2019 09:43
45 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Ngày 08/10/2019, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh ban hành Kế hoạch số 549/NHNN-HTI4 về thực hiện "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" năm 2019


Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH