Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống khủng bố tại Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh

Đăng 15-08-2019    37 Lượt xem    
Đăng ngày 15-08-2019 14:34
37 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Ngày 15/8/2019, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh ban hành Kế hoạch số 452/NHNN-HTI1 về tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống khủng bố


Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH