Khen thưởng, xử phạt

Phát động thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Khối ngân hàng năm 2019

21-01-2019
Khối trưởng khối thi đua Ngân hàng phát động phong trào thi đua với chủ đề "Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Ngân hàng Hà Tĩnh sáng tạo, hiệu quả, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ngành Ngân hàng năm 2019

Quyết định vê việc khen thưởng thành tích trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước năm 2018

09-01-2019
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh quyết định tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 01 tập thể và 04 cá nhân thuộc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước năm 2018
 • Đẩy mạnh triển khai thực hiện chính sách HTLS theo Nghị định...
 • Triển khai chính sách hỗ trợ lãi suất 2%/năm từ ngân sách nhà nước
 • Hướng dẫn thực hiện chính sách HTLS theo Nghị quyết số...
 • Công văn triển khai thực hiện Nghị quyết số 53/2021/NQ-HĐND ngày...
 • Nghị quyết quy định chính sách khuyến khích phát triển nông...
 • Nghị quyết quy định chính sách khuyến khích, ưu đãi, hỗ trợ hoạt...
 • Nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể,...
 • V/v các đối tượng, phương tiện được ưu tiên ra vào khu vực cách...
 • V/v triển khai cho vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi...
 • V/v tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới
 • V/v tiếp tục triển khai các biện pháp tăng cường phòng, chống và...
 • V/v thực hiện một số nội dung đảm bảo an toàn hoạt động và hạn chế...
 • V/v triển khai thực hiện Thông tư 03/2021/TT-NHNN của NHNN Việt...
 • V/v triển khai các biện pháp tăng cường phòng, chống và tháo gỡ...
 • V/v tập trung, quyết liệt thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết...
 • V/v thực hiện các biện pháp nghiêm ngặt phòng, chống dịch Covid-19
 • Nghị quyết tiếp tục một số chính sách khuyến khích phát triển nông...
 • Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Hà Tĩnh hướng dẫn một số nội dung về...
 • Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hà Tĩnh hướng dẫn một số nội dung về...
 • Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hà Tĩnh hướng dẫn một số nội dung về...
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH