Từ ngày : 10/08/2020 đến ngày 16/08/2020

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC - CN HÀ TĨNH

  • Thứ 2 Ngày 10/08/2020

  • Thứ 3 Ngày 11/08/2020

  • Thứ 4 Ngày 12/08/2020

  • Thứ 5 Ngày 13/08/2020

  • Thứ 6 Ngày 14/08/2020

  • Thứ 7 Ngày 15/08/2020

  • Chủ nhật Ngày 16/08/2020

Lịch trong tuần

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm

Thứ năm

Ngày 13-08-2020