Từ ngày : 27/06/2022 đến ngày 03/07/2022

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC - CN HÀ TĨNH

 • Thứ 2 Ngày 27/06/2022

  7h-17h30 tại Làm việc tại phòng NHNN tỉnh; Dự họp tại NHCSXH tỉnh

  - Làm việc tại phòng; - Đ/c Nhung - PGĐ: Họp lấy phiếu tín nhiệm tại NHCSXH tỉnh (Chiều)

  Thành phần: Ban Giám đốc
 • Thứ 3 Ngày 28/06/2022

  7h-17h30 tại Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Hà Tĩnh

  Làm việc tại phòng

  Thành phần: Ban Giám đốc
 • Thứ 4 Ngày 29/06/2022

  7h-17h30 tại Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Hà Tĩnh

  Làm việc tại phòng

  Thành phần: Ban Giám đốc
 • Thứ 5 Ngày 30/06/2022

  7h-17h30 tại Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Hà Tĩnh

  Làm việc tại phòng

  Thành phần: Ban Giám đốc
 • Thứ 6 Ngày 01/07/2022

  7h-17h30 tại Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Hà Tĩnh

  Làm việc tại phòng

  Thành phần: Ban Giám đốc
 • Thứ 7 Ngày 02/07/2022

 • Chủ nhật Ngày 03/07/2022

Lịch trong tuần

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm

Chủ nhật

Ngày 03-07-2022