Từ ngày : 26/09/2022 đến ngày 02/10/2022

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC - CN HÀ TĨNH

 • Thứ 2 Ngày 26/09/2022

  7h-17h30 tại Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Hà Tĩnh

  Làm việc tại phòng

  Thành phần: Ban Giám đốc
 • Thứ 3 Ngày 27/09/2022

  7h-17h30 tại Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Hà Tĩnh

  Làm việc tại phòng

  Thành phần: Ban Giám đốc
 • Thứ 4 Ngày 28/09/2022

  7h-17h30 tại Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Hà Tĩnh

  Làm việc tại phòng

  Thành phần: Ban Giám đốc
 • Thứ 5 Ngày 29/09/2022

  7h-11h30 tại Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Hà Tĩnh

  Làm việc tại phòng

  Thành phần: Ban Giám đốc
  14h-17h30 tại UBND Phường Thạch Linh

  Tiếp xúc cử tri với Đoàn ĐBQH trước kỳ họp thứ 4 Quốc hội XV

  Thành phần: Phó Giám đốc Phan Viễn Đông
 • Thứ 6 Ngày 30/09/2022

  7h-11h30 tại UBND Thị xã Kỳ Anh

  Tiếp xúc cử tri với Đoàn ĐBQH trước kỳ họp thứ 4 Quốc hội XV

  Thành phần: Giám đốc Nguyễn Văn Trung
  14h-17h30 tại UBND xã Kỳ Phong

  Tiếp xúc cử tri với Đoàn ĐBQH trước kỳ họp thứ 4 Quốc hội XV

  Thành phần: Giám đốc Nguyễn Văn Trung
 • Thứ 7 Ngày 01/10/2022

  7h-11h30 tại VP UBND tỉnh

  Dự Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương

  Thành phần: Giám đốc Nguyễn Văn Trung
 • Chủ nhật Ngày 02/10/2022

Lịch trong tuần

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
7h-11h30

Dự Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương

Giám đốc Nguyễn Văn Trung VP UBND tỉnh

Thứ bảy

Ngày 01-10-2022