Từ ngày : 26/07/2021 đến ngày 01/08/2021

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC - CN HÀ TĨNH

 • Thứ 2 Ngày 26/07/2021

  07h00-11h30 tại Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh

  Làm việc tại phòng

  Thành phần: Ban Giám đốc
  14h-17h30 tại Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh

  Làm việc tại phòng

  Thành phần: Ban Giám đốc
 • Thứ 3 Ngày 27/07/2021

  07h00-11h30 tại Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh

  Làm việc tại phòng

  Thành phần: Ban Giám đốc
  14h-17h30 tại Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh

  Làm việc tại phòng

  Thành phần: Ban Giám đốc
 • Thứ 4 Ngày 28/07/2021

  08h00 tại Hội trường tầng 4, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh

  Hội nghị sơ kết công tác thi đua Khối Ngân hàng 6 tháng đầu năm 2021

  Thành phần: Ban Giám đốc
  14h30 tại Đảng ủy khối các cơ quan & DN tỉnh

  Dư Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; Kiện toàn BCH Đảng bộ Khối khóa XVI nhiệm kỳ 2020-2025

  Thành phần: Giám đốc
  14h00-17h30 tại Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Hà Tĩnh

  Làm việc tại phòng

  Thành phần: Phó Giám đốc
 • Thứ 5 Ngày 29/07/2021

  07h00-11h30 tại Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh

  Làm việc tại phòng

  Thành phần: Ban Giám đốc
  14h00-17h30 tại Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh

  Làm việc tại phòng

  Thành phần: Ban Giám đốc
 • Thứ 6 Ngày 30/07/2021

  07h00-11h30 tại Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh

  Làm việc tại phòng

  Thành phần: Ban Giám đốc
  14h00-17h30 tại Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh

  Làm việc tại phòng

  Thành phần: Ban Giám đốc
 • Thứ 7 Ngày 31/07/2021

 • Chủ nhật Ngày 01/08/2021

Lịch trong tuần

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
08h00

Hội nghị sơ kết công tác thi đua Khối Ngân hàng 6 tháng đầu năm 2021

Ban Giám đốc Hội trường tầng 4, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh
14h30

Dư Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; Kiện toàn BCH Đảng bộ Khối khóa XVI nhiệm kỳ 2020-2025

Giám đốc Đảng ủy khối các cơ quan & DN tỉnh
14h00-17h30

Làm việc tại phòng

Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Hà Tĩnh

Thứ tư

Ngày 28-07-2021