Từ ngày : 05/06/2023 đến ngày 11/06/2023

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC - CN HÀ TĨNH

 • Thứ 2 Ngày 05/06/2023

  7h-11h30 tại Hương Khê; Ngân hàng Nhà nước CN tỉnh Hà Tĩnh

  - Giám đốc đi công tác; - Các Phó giám đốc làm việc tại phòng

  Thành phần: Ban Giám đốc
  14h-17h30 tại VP UBND tỉnh; Ngân hàng Nhà nước CN tỉnh Hà Tỉnh

  - Giám đốc dự HN trực tuyến toàn quốc về thúc đẩy nâng cao chất lượng cung cấp và sử dụng dịh vụ công trực tuyến; - Các Phó giám đốc làm việc tại phòng.

  Thành phần: Ban Giám đốc
 • Thứ 3 Ngày 06/06/2023

  7h-11h30 tại UBND tỉnh; Ngân hàng Nhà nước CN tỉnh Hà Tĩnh

  - Giám đốc: Dự họp tại UBND tỉnh; - Các Phó giám đốc: Làm việc tại phòng

  Thành phần: Ban Giám đốc
  14h-17h30 tại Ngân hàng Nhà nước CN tỉnh Hà Tĩnh; KS Sailing Tower

  - Làm việc tại phòng - 14h30 : Dự HN Tổng kết công tác hội thi, hội thao hệ thống QTDND và Ngân hàng Coopbank Phú Thọ ( Đ/c Phan Viễn Đông PGĐ)

  Thành phần: Ban Giám đốc
 • Thứ 4 Ngày 07/06/2023

  7h-11h30; 14h-17h30 tại Ngân hàng Nhà nước CN tỉnh Hà Tĩnh

  Làm việc tại phòng

  Thành phần: Ban Giám đốc
 • Thứ 5 Ngày 08/06/2023

  7h-11h30; 14h-17h30 tại Ngân hàng Nhà nước CN tỉnh Hà Tĩnh

  Làm việc tại phòng

  Thành phần: Ban Giám đốc
 • Thứ 6 Ngày 09/06/2023

  7h-11h30; 14h-17h30 tại Ngân hàng Nhà nước CN tỉnh Hà Tĩnh

  Làm việc tại phòng

  Thành phần: Ban Giám đốc
 • Thứ 7 Ngày 10/06/2023

  7h-17h30 tại Ngân hàng Nhà nước CN tỉnh Hà Tĩnh

  Nghỉ cuối tuần

  Thành phần: Ban Giám đốc
 • Chủ nhật Ngày 11/06/2023

  7h-17h30 tại Ngân hàng Nhà nước CN tỉnh Hà Tĩnh

  Nghỉ cuối tuần

  Thành phần: Ban Giám đốc

Lịch trong tuần

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
7h-11h30

- Giám đốc: Dự họp tại UBND tỉnh; - Các Phó giám đốc: Làm việc tại phòng

Ban Giám đốc UBND tỉnh; Ngân hàng Nhà nước CN tỉnh Hà Tĩnh
14h-17h30

- Làm việc tại phòng - 14h30 : Dự HN Tổng kết công tác hội thi, hội thao hệ thống QTDND và Ngân hàng Coopbank Phú Thọ ( Đ/c Phan Viễn Đông PGĐ)

Ban Giám đốc Ngân hàng Nhà nước CN tỉnh Hà Tĩnh; KS Sailing Tower

Thứ ba

Ngày 06-06-2023