Minh bạch thông tin
Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Hà Tĩnh ban hành Kế hoạch  cải cách hành chính năm 2020

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Hà Tĩnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020

13-01-2020
Ngày 08/01/2020, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Hà Tĩnh (NHNN tỉnh) đã ban hành Kế hoạch số 25/KH-NHNN-HTI4 về kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) năm 2020

Mục tiêu chất lượng năm 2020

13-01-2020
Ngày 10/01/2020, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh công bố mục tiêu chất lượng năm 2020

Chính sách chất lượng của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Hà Tĩnh

06-01-2020
Ngày 06/01/2020, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh công bố Chính sách chất lượng
Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019 của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh

Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019 của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh

18-11-2019
Ngày 18/11/2019, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019
Tuyên truyền nâng cao cảnh giác các phương thức, thủ đoạn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trong xã hội

Tuyên truyền nâng cao cảnh giác các phương thức, thủ đoạn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trong xã hội

18-11-2019
Tuyên truyền nâng cao cảnh giác các phương thức, thủ đoạn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trong xã hội

Báo cáo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019

15-11-2019
Ngày 15/11/2019, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh báo cáo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019

Kế hoạch thực hiện "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" năm 2019

08-10-2019
Ngày 08/10/2019, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh ban hành Kế hoạch số 549/NHNN-HTI4 về thực hiện "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" năm 2019
Báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019

Báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019

04-10-2019
Ngày 04/10/2019, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH