Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động ngân hàng 06 tháng đầu năm 2020 và tổng kết 10 năm thực hiện chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020, Hội nghị điển hình tiến tiến 5 năm 2015-2020

Đăng 24-07-2020    33 Lượt xem    
Đăng ngày 24-07-2020 14:23
33 Lượt xem
Xem cỡ chữ


Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH