Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hạ lãi suất điều hành nhằm thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19.

Đăng 15-05-2020    74 Lượt xem    
Đăng ngày 15-05-2020 14:23
74 Lượt xem
Xem cỡ chữ


Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH