Nghị quyết ban hành một số chính sách giải quyết việc làm; hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2019-2025

Đăng 17-07-2019    7 Lượt xem    
Đăng ngày 17-07-2019 06:00
7 Lượt xem
Xem cỡ chữ


Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH