Phát động thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Khối ngân hàng năm 2019

Đăng 21-01-2019    15 Lượt xem    
Đăng ngày 21-01-2019 07:51
15 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Khối trưởng khối thi đua Ngân hàng phát động phong trào thi đua với chủ đề "Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Ngân hàng Hà Tĩnh sáng tạo, hiệu quả, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ngành Ngân hàng năm 2019


Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH