Quyết định số 2627/QĐ-NHNN ngày 25/12/2019 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc công bố mô hình khung hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 áp dụng cho Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, Thành phố trực thuộc trung ương

Đăng 05-01-2020    75 Lượt xem    
Đăng ngày 05-01-2020 14:40
75 Lượt xem
Xem cỡ chữ


Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH