Thủ tục hành chính

DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Từ khóa:
Lĩnh vực:
Cơ quan thực hiện:
 
Tổng số 109 thủ tục / 8 trang
STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện File
1 1.008022 - Thủ tục khen thưởng chuyên đề đối với các tổ chức tài chính vi mô, quỹ tín dụng nhân dân Hoạt động khác NHNN Việt Nam - CN tỉnh Hà Tĩnh
2 1.008021 - Thủ tục khen thưởng đột xuất đối với các tổ chức tài chính vi mô, quỹ tín dụng nhân dân Hoạt động khác NHNN Việt Nam - CN tỉnh Hà Tĩnh
3 1.008020 - Thủ tục đề nghị công nhận tập thể LĐXS đối với các tổ chức tài chính vi mô Hoạt động khác NHNN Việt Nam - CN tỉnh Hà Tĩnh
4 1.003643 - Thủ tục đăng ký danh hiệu thi đua đối với các tổ chức tài chính vi mô Hoạt động khác NHNN Việt Nam - CN tỉnh Hà Tĩnh
5 1.001986 - Thủ tục tự nguyện chấm dứt hoạt động, giải thể chi nhánh, phòng giao dịch của tổ chức tài chính vi mô Hoạt động QTDND NHNN Việt Nam - CN tỉnh Hà Tĩnh
6 1.002002 - Thủ tục thông báo khai trương hoạt động chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp của Tổ chức tài chính vi mô Hoạt động QTDND NHNN Việt Nam - CN tỉnh Hà Tĩnh
7 (NHNNVN-285285) Thủ tục tự nguyện chấm dứt hoạt động, giải thể chi nhánh của tổ chức tín dụng phi ngân hàng Hoạt động ngân hàng NHNN Việt Nam - CN tỉnh Hà Tĩnh
8 (NHNNVN-285283) Thủ tục thay đổi địa điểm đặt trụ sở chi nhánh của tổ chức tín dụng phi ngân hàng Hoạt động ngân hàng NHNN Việt Nam - CN tỉnh Hà Tĩnh
9 (B-NHA-285010) Thủ tục thông báo khai trương hoạt động chi nhánh của tổ chức tín dụng phi ngân hàng Hoạt động ngân hàng NHNN Việt Nam - CN tỉnh Hà Tĩnh
10 (NHNNVN-285169) Thủ tục chấp thuận tạm ngừng hoạt động kinh doanh từ 05 ngày làm việc trở lên (trừ trường hợp tạm ngừng hoạt động do sự kiện bất khả kháng) của ngân hàng thương mại và chi nhánh ngân hàng nước ngoài Hoạt động ngân hàng NHNN Việt Nam - CN tỉnh Hà Tĩnh
11 (NHNNVN-285206) Thông báo ngày dự kiến bắt đầu hoạt động tại trụ sở chính mới của tổ chức tài chính vi mô Hoạt động ngân hàng NHNN Việt Nam - CN tỉnh Hà Tĩnh
12 (NHNNVN-285176) Thủ tục thông báo khai trương hoạt động của tổ chức tài chính vi mô. Hoạt động ngân hàng NHNN Việt Nam - CN tỉnh Hà Tĩnh
13 (NHNNVN-285169) Thủ tục chấp thuận tạm ngừng hoạt động kinh doanh 05 ngày làm việc trở lên, trừ trường hợp tạm ngừng hoạt động do sự kiện bất khả kháng. Hoạt động ngân hàng NHNN Việt Nam - CN tỉnh Hà Tĩnh
14 (NHNNVN-285168) Thủ tục chấp thuận mua bán, chuyển nhượng cổ phần của cổ đông lớn và bên mua, bên nhận chuyển nhượng dự kiến là cổ đông lớn; mua bán, chuyển nhượng cổ phần dẫn đến việc trở thành cổ đông lớn. Hoạt động ngân hàng NHNN Việt Nam - CN tỉnh Hà Tĩnh
15 (NHNNVN-285166) Thủ tục chấp thuận mua bán, chuyển nhượng cổ phần của cổ đông lớn và bên mua, bên nhận chuyển nhượng dự kiến là cổ đông thường; mua bán, chuyển nhượng cổ phần dẫn đến việc trở thành cổ đông thường. Hoạt động ngân hàng NHNN Việt Nam - CN tỉnh Hà Tĩnh
  1 2 3 4 5 ...
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH