Thủ tục hành chính

DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Từ khóa:
Lĩnh vực:
Cơ quan thực hiện:
 
Tổng số 117 thủ tục / 8 trang
STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện File
1 Thủ tục tự nguyện chấm dứt hoạt động, giải thể văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp của tổ chức tín dụng phi ngân hàng Hoạt động ngân hàng NHNN Việt Nam - CN tỉnh Hà Tĩnh
2 Thủ tục thay đổi địa chỉ đặt trụ sở chi nhánh do thay đổi địa giới hành chính (không thay đổi địa điểm đặt trụ sở chi nhánh) của tổ chức tín dụng phi ngân hàng Hoạt động ngân hàng NHNN Việt Nam - CN tỉnh Hà Tĩnh
3 NHNNVN-285281: Thủ tục thông báo thay đổi tên chi nhánh; tên, địa điểm đặt trụ sở văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp của tổ chức tín dụng phi ngân hàng Hoạt động ngân hàng NHNN Việt Nam - CN tỉnh Hà Tĩnh
4 Thủ tục thông báo khai trương hoạt động văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp của tổ chức tín dụng phi ngân hàng Hoạt động ngân hàng NHNN Việt Nam - CN tỉnh Hà Tĩnh
5 B-NHA-184029: Thủ tục chấp thuận tăng mức vốn được cấp của chi nhánh ngân hàng nước ngoài và sửa đổi, bổ sung Giấy phép đối với nội dung vốn được cấp của chi nhánh ngân hàng nước ngoài Hoạt động ngân hàng NHNN Việt Nam - CN tỉnh Hà Tĩnh
6 B-NHA-184012: Thủ tục chấp thuận gia hạn thời hạn hoạt động và sửa đổi, bổ sung Giấy phép đối với nội dung gia hạn thời hạn hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài Hoạt động kinh doanh vàng NHNN Việt Nam - CN tỉnh Hà Tĩnh
7 B-NHA-184028: Thủ tục chấp thuận thay đổi tên và sửa đổi, bổ sung Giấy phép đối với nội dung thay đổi tên của chi nhánh ngân hàng nước ngoài Hoạt động ngân hàng NHNN Việt Nam - CN tỉnh Hà Tĩnh
8 NHNNVN - 285296: Thủ tục chấp thuận thay đổi địa điểm đặt trụ sở của chi nhánh ngân hàng nước ngoài và sửa đổi, bổ sung Giấy phép đối với nội dung thay đổi địa điểm đặt trụ sở của chi nhánh ngân hàng nước ngoài Hoạt động ngân hàng NHNN Việt Nam - CN tỉnh Hà Tĩnh
9 NHNNVN – 285224: Thủ tục chấp thuận thay đổi địa chỉ đặt trụ sở của chi nhánh ngân hàng nước ngoài trong trường hợp không phát sinh thay đổi địa điểm đặt trụ sở và sửa đổi, bổ sung Giấy phép đối với nội dung thay đổi địa chỉ đặt trụ sở của chi nhánh ngân hàng nước ngoài Hoạt động ngân hàng NHNN Việt Nam - CN tỉnh Hà Tĩnh
10 NHNNVN-285106: Thủ tục thay đổi các thông tin trog giấy chứng nhận đăng ký chương trình, dự án tài chính vi mô có địa bàn hoạt động trong phạm vi 01 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Hoạt động ngân hàng NHNN Việt Nam - CN tỉnh Hà Tĩnh
11 1.001965: Thủ tục thay đổi địa điểm đặt trụ sở chi nhánh, phòng giao dịch của tổ chức tài chính vi mô Hoạt động ngân hàng NHNN Việt Nam - CN tỉnh Hà Tĩnh
12 B-NHA-183843-TT: Thủ tục chấp thuận việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của ngân hàng thương mại trên cùng địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Hoạt động ngân hàng NHNN Việt Nam - CN tỉnh Hà Tĩnh
13 B-NHA-246032-TT: Thủ tục chấp thuận đủ điều kiện khai trương hoạt động chi nhánh, phòng giao dịch ở trong nước của ngân hàng thương mại Hoạt động ngân hàng NHNN Việt Nam - CN tỉnh Hà Tĩnh
14 1.008023: Thủ tục khen thưởng cho các tập thể, cá nhân ngoài ngành Ngân hàng có nhiều thành tích đóng góp trực tiếp, thiết thực cho hoạt động ngành Ngân hàng trên địa bàn Hoạt động khác NHNN Việt Nam - CN tỉnh Hà Tĩnh
15 [1.001911] Thủ tục thu hồi Giấy phép của Văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng Hoạt động ngân hàng NHNN Việt Nam - CN tỉnh Hà Tĩnh
  1 2 3 4 5 ...
 • Nghị quyết tiếp tục một số chính sách khuyến khích phát triển nông...
 • Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Hà Tĩnh hướng dẫn một số nội dung về...
 • Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hà Tĩnh hướng dẫn một số nội dung về...
 • Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hà Tĩnh hướng dẫn một số nội dung về...
 • Bộ cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
 • Quy định nội bộ về quản lý trang tin điện tử
 • Công văn của UBND huyện Về việc chủ động ứng phó với cơn bão số 4
 • Nghị quyết ban hành một số chính sách giải quyết việc làm; hỗ trợ...
 • Hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do cháy rừng
 • Công văn chỉ đạo các TCTD thực hiện báo cáo và theo dõi tình hình...
 • Thực hiện các giải pháp hỗ trợ khách hàng bị thiệt hại do dịch tả...
 • Triển khai thực hiện các giải pháp mở rộng tín dụng, góp phần hạn...
 • Hướng dẫn một số nội dung về chính sách HTLS theo NQ 123/2018/NQ-HĐND
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH