Thủ tục hành chính

1.000480: Chuyển đổi Giấy phép thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác(đối với doanh nghiệp kinh doanh casino)
Cơ quan thực hiện

NHNN Việt Nam - CN tỉnh Hà Tĩnh

Lĩnh vực Hoạt động ngoại hối
Trình tự thực hiện

+ Bước 1: Doanh nghiệpgửi 02 (hai) bộ hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp cho Ngân hàng Nhà nướcchi nhánh tỉnh, thành phố trên địa bàn nơi doanh nghiệp đặt Điểm kinh doanh casino.

+ Bước 2: Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày nhận hồ sơ, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của bộ hồ sơvà gửi 01 bộ hồ sơ đến Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ Quản lý ngoại hối)kèm theo ý kiến đánh giá bằng văn bản của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố về thành phần hồ sơ.

Bước 3Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ theo quy định, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét và cấp lại, điều chỉnh, gia hạn Giấy phépthu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác. Trong trường hợp từ chối, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do từ chối gửi doanh nghiệp

Cách thức thực hiện

+ Nộp trực tiếp tại Bộ phận Một cửa - NHNN chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh.

+ Qua đường bưu điện.

Thành phần, số lượng hồ sơ

+ Thành phần:

1. Đơn đề nghị chuyển đổi Giấy phép thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác(theo mẫu tại Phụ lục 08 Thông tư số 10/2017/TT-NHNN) (bản chính).

2. Quy chế quản lý, kiểm soát nội bộ đối với nguồn thu, chi ngoại tệ do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký (bản chính).

3. Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm xuất trình bản chính để đối chiếu Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino (đối với trường hợp cấp lại).

4. Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm xuất trình bản chính để đối chiếu Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư.

5. Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm xuất trình bản chính để đối chiếu Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino (nếu có).

6. Văn bản chấp thuận hoạt động thu, chi ngoại tệ tiền mặt và các hoạt động ngoại hối khác đã được cấp (bản chính).

7. Báo cáo tình hình thực hiện thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác liên quan đến hoạt động kinh doanh casino kể từ khi được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp văn bản chấp thuận (bản chính).

+ Số lượng hồ sơ:  02 bộ

Thời hạn giải quyết

30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện TTHC

Doanh nghiệp

Kết quả thực hiện TTHC

Giấy phép thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Đơn đề nghị chuyển đổi giấy phép thu chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác (đối với hoạt động kinh doanh casino)

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

+ Nghị định 03/2017/NĐ-CP ngày 16/01/2021 của Chính Phủ về kinh doanh Casino.

+ Thông tư 10/2017/TT-NHNN ngày 30/8/2017 của NHNN Việt Nam hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh casino

Tài liệu đính kèm
[Trở về]