Thủ tục hành chính

1.001831: Thủ tục đề nghị giám định tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông
Cơ quan thực hiện

NHNN Việt Nam - CN tỉnh Hà Tĩnh

Lĩnh vực Hoạt động Tiền tệ - Kho quỹ
Trình tự thực hiện

+ Bước 1: Trong trường hợp thực hiện thủ tục đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông do quá trình bảo quản nhưng chưa xác định được được điều kiện đổi và cần giám định, trong thời gian 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận hiện vật của khách hàng, đơn vị thu đổi (Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Kho bạc Nhà nước) chuyển hiện vật kèm giấy đề nghị giám định (Phụ lục 02)  về NHNN chi nhánh trên địa bàn để giám định. Đối với Sở giao dịch NHNN chuyển hiện vật kèm giấy đề nghị giám định về Cục Phát hành và kho quỹ;

+ Bước 2: Trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị giám định của đơn vị thu đổi, NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố thông báo kết quả giám định bằng văn bản và trả hiện vật cho đơn vị đề nghị giám định. Trường hợp không giám định được thì trong 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hiện vật và đề nghị giám định của đơn vị thu đổi hoặc đề nghị đổi tiền của khách hàng, NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố chuyển hiện vật kèm giấy đề nghị giám định về Cục Phát hành và Kho quỹ (PH&KQ) hoặc Chi Cục PH&KQ tại Thành phố Hồ Chí Minh giám định.

+ Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị giám định của  NHNN chi nhánh, Sở giao dịch, Cục Phát hành và Kho quỹ hoặc Chi cục Phát hành và Kho quỹ tại Tp.HCM thông báo kết quả giám định bằng văn bản và trả hiện vật cho đơn vị đề nghị giám định.

Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp.

Thành phần, số lượng hồ sơ

+ Giấy đề nghị giám định tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông (Phụ lục 02).

Thời hạn giải quyết

Từ 03 ngày làm việc cho đến 15 ngày làm việc (tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể).

Đối tượng thực hiện TTHC

+ Tổ chức;

Kết quả thực hiện TTHC

Văn bản thông báo kết quả giám định (Phụ lục 02) và hiện vật.

Lệ phí

Không.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Giấy đề nghị giám định tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông (Phụ lục 02).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không.

Căn cứ pháp lý của TTHC

+ Thông tư số 25/2013/TT-NHNN ngày 02/12/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam qui định về việc thu, đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông. Ngày có hiệu lực 20/01/2014.

Tài liệu đính kèm
[Trở về]