Thủ tục hành chính

1.001202: Thủ tục cấp giấy phép mở và sử dụng tài khoản ở ngân hàng tại Lào
Cơ quan thực hiện

NHNN Việt Nam - CN tỉnh Hà Tĩnh

Lĩnh vực Hoạt động ngoại hối
Trình tự thực hiện

+ Bước 1: Tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam có nhu cầu mở tài khoản VND, tài khoản LAK tại ngân hàng tại Lào để thực hiện dự án hoặc phục vụ hoạt động kinh doanh tại Lào nộp hồ sơ cho Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh nơi tổ chức, doanh nghiệp đóng trụ sở chính;

+ Bước 2: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh nơi tổ chức, doanh nghiệp đóng trụ sở chính xem xét, thẩm định hồ sơ;

+ Bước 3: Trong 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ bộ hồ sơ hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh trên địa bàn xem xét cấp giấy phép hoặc từ chối cấp giấy phép. Trong trường hợp từ chối cấp giấy phép phải có văn bản giải thích rõ lý do.

Cách thức thực hiện

+ Qua Bưu điện

+ Nộp trực tiếp tại Bộ phận Một cửa - NHNN chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh.

Thành phần, số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ:

1. Đơn xin cấp giấy phép mở và sử dụng tài khoản tại Ngân hàng tại Lào (theo mẫu tại Phụ lục 1 Quyết định 845/2004/QĐ-NHNN).

2. Bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm xuất trình bản chính để đối chiếu Quyết định thành lập tổ chức, doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) có đăng ký mã số kinh doanh xuất nhập khẩu hoặc Giấy phép đầu tư hoặc văn bản của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam giao nhiệm vụ thực hiện dự án viện trợ, dự án khác. Trong trường hợp người nộp hồ sơ nộp bản sao kèm xuất trình bản chính để đối chiếu, người đối chiếu có trách nhiệm xác nhận tính chính xác của bản sao so với bản chính.

3. Cam kết hoặc thoả thuận đã ký kết với phía Lào, trong đó nêu rõ sự cần thiết phải mở và sử dụng tài khoản ở ngân hàng tại Lào để thực hiện cam kết, thoả thuận đã ký kết.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết

07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức kinh tế

Kết quả thực hiện TTHC

Giấy phép

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Đơn xin cấp giấy phép mở và sử dụng tài khoản tại Ngân hàng tại Lào (Phụ lục 1 Quyết định 845/2004/QĐ-NHNN).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam chỉ sử dụng tài khoản VND, tài khoản LAK mở tại các Ngân hàng tại Lào để phục vụ cho các mục đích liên quan đến hoạt động xuất khẩu với Lào, thực hiện các khoản thu chi liên quan đến hoạt động viện trợ, đầu tư hoặc các hoạt động được phép khác tại Lào.

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Quyết định số 845/2004/QĐ-NHNN ngày 8/7/2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành quy chế thanh toán trong mua bán, trao đổi hàng hoá và dịch vụ, đầu tư và viện trợ giữa Việt Nam và Lào. Ngày có hiệu lực 03/8/2004;

- Thông tư 29/2015/TT-NHNN ngày 22/12/2015 của Thống đốc NHNN sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật của NHNN VN quy định về thành phần hồ sơ có bản sao chứng thực giấy tờ, văn bản.
 

Tài liệu đính kèm
[Trở về]