Thủ tục hành chính

1.001963: Thủ tục cấp giấy phép mang tiền của nước có chung biên giới và đồng Việt Nam bằng tiền mặt ra nước ngoài
Cơ quan thực hiện

NHNN Việt Nam - CN tỉnh Hà Tĩnh

Lĩnh vực Hoạt động ngoại hối
Trình tự thực hiện

+ Bước 1: Cá nhân có nhu cầu mang tiền của nước có chung biên giới và đồng Việt Nam bằng tiền mặt ra nước ngoài qua cửa khẩu biên giới vượt mức khai báo hải quan sau đây phải gửi hồ sơ xin phép đến Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh.

a. Đối với biên giới Việt - Trung:

- Từ trên 60.000 CNY (sáu mươi nghìn Nhân dân tệ Trung Quốc);

- Từ trên 50.000.000 VND (năm mươi triệu đồng Việt Nam).

b. Đối với biên giới Việt - Lào:

- Từ trên 30.000.000 LAK (ba mươi triệu kíp Lào);

- Từ trên 50.000.000 VND (năm mươi triệu đồng Việt Nam).

c. Đối với biên giới Việt Nam- Cămpuchia:

- Từ trên 10.000.000 KHR (mười triệu riel Cămpuchia);

- Từ trên 50.000.000 VND (năm mươi triệu đồng Việt Nam).

+ Bước 2: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh xem xét, thẩm định hồ sơ.

+ Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ bộ hồ sơ hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh phải cấp giấy phép hoặc từ chối cấp giấy phép. Trong trường hợp từ chối cấp giấy phép phải có văn bản giải thích rõ lý do.

Cách thức thực hiện

+ Qua Bưu điện.

+ Nộp trực tiếp tại Bộ phận Một cửa - NHNN Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh.

Thành phần, số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ:

1. Đơn xin cấp giấy phép mang tiền của nước có chung biên giới và Đồng Việt Nam ra nước ngoài (theo mẫu tại Phụ lục 1 Quyết định 92/2000/QĐ-NHNN7);

2. Bản sao giấy thông hành xuất nhập cảnh hoặc giấy chứng minh biên giới;

3.  Các giấy tờ liên quan đến nhu cầu chi tiêu ở nước ngoài (đối với cá nhân là công dân Việt Nam) hoặc có các giấy tờ chứng minh thu nhập hợp pháp tại Việt Nam (đối với cá nhân là công dân của nước có chung biên giới).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ bộ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện TTHC

Cá nhân

Kết quả thực hiện TTHC

Giấy phép                                  

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Đơn xin cấp giấy phép mang tiền của nước có chung biên giới và Đồng Việt Nam ra nước ngoài 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

+ Cá nhân được cơ quan có thẩm quyền cho phép xuất cảnh bằng giấy thông hành xuất nhập cảnh hoặc giấy chứng minh biên giới;

+ Có nhu cầu chi tiêu ở nước ngoài (đối với cá nhân là công dân Việt Nam) hoặc có thu nhập hợp pháp tại Việt Nam (đối với cá nhân là công dân nước có chung biên giới);

Căn cứ pháp lý của TTHC

+ Quyết định số 92/2000/QĐ-NHNN7 ban hành ngày 17/3/2000 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành quy định việc mang ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam bằng tiền mặt đối với cá nhân xuất nhập cảnh bằng giấy thông hành xuất nhập cảnh hoặc giấy chứng minh biên giới, ngày có hiệu lực 01/04/2000.

 

Tài liệu đính kèm
[Trở về]