Thủ tục hành chính

1.001841: Thủ tục cấp giấy phép thu ngoại tệ tiền mặt từ xuất khẩu sang Campuchia
Cơ quan thực hiện

NHNN Việt Nam - CN tỉnh Hà Tĩnh

Lĩnh vực Hoạt động ngoại hối
Trình tự thực hiện

+ Bước 1: Thương nhân Việt Nam xuất khẩu hàng hoá, dịch vụ sang Campuchia (trong trường hợp không thể thanh toán qua ngân hàng) nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện 01 (một) bộ hồ sơ cho Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính đề nghị cấp giấy phép thu ngoại tệ tiền mặt;

+ Bước 2: Sau khi nhận đầy đủ bộ hồ sơ của thương nhân Việt Nam xin được thu ngoại tệ tiền mặt, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh xem xét, giải quyết. Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh được quyền ký giấy phép cho thu các khoản tiền dưới mức 500.000 USD hoặc các loại ngoại tệ khác có giá trị tương đương cho mỗi hợp đồng. Đối với các hợp đồng có giá trị từ 500.000 USD trở lên, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh có ý kiến bằng văn bản và gửi hồ sơ đến Vụ Quản lý Ngoại hối - Ngân hàng Nhà nước xem xét giải quyết.

+ Bước 3: Trong 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ bộ hồ sơ hợp lệ, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh hoặc Vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hối - Ngân hàng Nhà nước cấp theo thẩm quyền hoặc không cấp giấy phép cho doanh nghiệp được thu ngoại tệ tiền mặt. Trường hợp từ chối cấp giấy phép, phải có văn bản giải thích và nêu rõ lý do.

Cách thức thực hiện

+ Qua Bưu điện;

+ Nộp trực tiếp tại Bộ phận Một cửa - NHNN Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh.

Thành phần, số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ:

1. Đơn xin phép thu ngoại tệ tiền mặt từ xuất khẩu sang Campuchia (theo mẫu tại Phụ lục 1 Quyết định 17/2004/QĐ-NHNN);

2. Bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm xuất trình bản chính đđối chiếu Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Giy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) có đăng ký mã sdoanh nghiệp xuất nhập khẩu (đối với doanh nghiệp xin cấp giấy phép ln đu); trong trường hợp người nộp hồ sơ nộp bản sao kèm xuất trình bản chính đđối chiếu, người đi chiếu có trách nhiệm xác nhận tính chính xác của bản sao so với bản chính;

3. Bản sao văn bản chấp nhận của cơ quan có thẩm quyn đối với trường hợp hàng hóa tạm ngừng xuất khẩu và hàng hóa xuất khẩu có điều kiện;

4. Bản sao hợp đồng thương mại đã ký với thương nhân Campuchia có thỏa thuận phương thức thanh toán bằng ngoại tệ tự do chuyn đi tiền mặt (có xác nhận của Thủ trưởng doanh nghiệp).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết

07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ bộ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện TTHC

+ Cá nhân                                                              

+ Tổ chức                                                                  

Kết quả thực hiện TTHC

Giấy phép                                 

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Đơn xin phép thu ngoại tệ tiền mặt từ xuất khẩu sang Campuchia (Phụ lục 1 Quyết định 17/2004/QĐ-NHNN)

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

+ Là thương nhân Việt Nam có nhu cầu thu ngoại tệ tiền mặt từ xuất khẩu sang Campuchia, bao gồm:

(i) Các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam;

(ii) Các hộ cá thể được phép kinh doanh xuất nhập khẩu theo quy định của pháp luật;

(iii) Cư dân biên giới;

+ Thương nhân Việt Nam được nhận thanh toán bằng ngoại tệ tiền mặt thông qua việc bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ cho thương nhân Campuchia trong trường hợp thương nhân hai bên không thể thanh toán qua Ngân hàng, không áp dụng cho thương nhân Việt Nam được dùng ngoại tệ tiền mặt thanh toán cho hàng hoá nhập khẩu và cung ứng dịch vụ từ phía Campuchia (trừ trường hợp thanh toán bằng tiền mặt KHR)

Căn cứ pháp lý của TTHC

+ Quyết định số 17/2004/QĐ-NHNN ngày 5/1/2004 ban hành quy chế thanh toán trong mua bán, trao đổi hàng hoá và dịch vụ thương mại tại khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia.

+ Thông tư 29/2015/TT-NHNN ngày 22/12/2015 của NHNN Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật của NHNN Việt Nam quy định về thành phần hồ sơ có bản sao chứng thực giấy tờ, văn bản.

Tài liệu đính kèm
[Trở về]