Thủ tục hành chính

1.000116: Thủ tục đăng ký thay đổi tài khoản truy cập Trang điện tử quản lý vay, trả nợ nước ngoài không được Chính phủ bảo lãnh
Cơ quan thực hiện

NHNN Việt Nam - CN tỉnh Hà Tĩnh

Lĩnh vực Hoạt động ngoại hối
Trình tự thực hiện

+ Bước 1: Doanh nghiệp có nhu cầu thay đổi các thông tin liên quan đến tài khoản truy cập Trang điện tử điền thông tin trên tờ khai điện tử đề nghị thay đổi thông tin tài khoản truy cập và gửi trực tuyến tại địa chỉ www.sbv.gov.vn hoặc www.qlnh-sbv.cic.org.vn.

+ Bước 2: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh duyệt nội dung thay đổi thông tin tài khoản truy cập Trang điện tử đã đăng ký trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được tờ khai đề nghị thay đổi thông tin tài khoản truy cập.

Trường hợp từ chối phải có trả lời trực tuyến nêu rõ lý do.

Cách thức thực hiện

Gửi trực tuyến trên Trang điện tử.

Thành phần, số lượng hồ sơ

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

 Tờ khai điện tử thay đổi thông tin tài khoản truy cập Trang điện tử quản lý vay, trả nợ nước ngoài

- Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết

03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được tờ khai điện tử đề nghị thay đổi thông tin về tài khoản truy cập

Đối tượng thực hiện TTHC

Doanh nghiệp là bên đi vay nước ngoài

Kết quả thực hiện TTHC

Thay đổi thông tin tài khoản truy cập Trang điện tử

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Tờ khai trực tuyến thay đổi thông tin tài khoản truy cập Trang điện tử tại địa chỉ www.sbv.gov.vn hoặc www.qlnh-sbv.cic.org.vn

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC
Căn cứ pháp lý của TTHC

+ Thông tư số 03/2016/TT-NHNN ngày 26/02/2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thủ tục đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh.

Tài liệu đính kèm
[Trở về]