Văn bản chỉ đạo điều hànhSTT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 255/2020/NQ-HĐND 08/12/2020 Nghị quyết tiếp tục một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn và cơ chế xây dựng nông thôn mới, đô thị tỉnh Hà Tĩnh
2 845/HD-NHNN-HTI4 14/10/2020 Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Hà Tĩnh hướng dẫn một số nội dung về thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất vay vốn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2019-2025 theo Nghị quyết số 150/2019/NQ-HĐND ngày 17/7/2019 của HĐND tỉnh và Quyết định số 596/QĐ-UBND ngày 18/02/2020 của UBND tỉnh Hà Tĩnh
3 723/HD-NHNN-HTI4 05/08/2020 Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hà Tĩnh hướng dẫn một số nội dung về thực hiện chính sách HTLS về xuất khẩu theo Nghị quyết 214/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND tỉnh Hà Tĩnh và Quyết định số 2377/QĐ-UBND ngày 28/7/2020 của UBND tỉnh Hà Tĩnh
4 722/HD-NHNN-HTI4 05/08/2020 Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hà Tĩnh hướng dẫn một số nội dung về thực hiện chính sách HTLS về du lịch theo Nghị quyết 214/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND tỉnh Hà Tĩnh và Quyết định số 2377/QĐ-UBND ngày 28/7/2020 của UBND tỉnh Hà Tĩnh
5 0 05/11/2019 Bộ cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
6 1371/UBND-TH 21/08/2019 Công văn của UBND huyện Về việc chủ động ứng phó với cơn bão số 4
7 150/2019/NQ-HĐND 17/07/2019 Nghị quyết ban hành một số chính sách giải quyết việc làm; hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2019-2025
8 366/NHNN-HTI4 04/07/2019 Hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do cháy rừng
9 348/NHNN-HTI4 20/06/2019 Công văn chỉ đạo các TCTD thực hiện báo cáo và theo dõi tình hình dịch tả lợn Châu Phi
10 333/NHNN-HTI4 11/06/2019 Thực hiện các giải pháp hỗ trợ khách hàng bị thiệt hại do dịch tả lợn Châu Phi
11 182/NHNN-HTI4 29/03/2019 Triển khai thực hiện các giải pháp mở rộng tín dụng, góp phần hạn chế tín dụng đen
12 38/NHNN-HTI4 14/01/2019 Hướng dẫn một số nội dung về chính sách HTLS theo NQ 123/2018/NQ-HĐND
 • Nghị quyết tiếp tục một số chính sách khuyến khích phát triển nông...
 • Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Hà Tĩnh hướng dẫn một số nội dung về...
 • Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hà Tĩnh hướng dẫn một số nội dung về...
 • Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hà Tĩnh hướng dẫn một số nội dung về...
 • Bộ cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
 • Quy định nội bộ về quản lý trang tin điện tử
 • Công văn của UBND huyện Về việc chủ động ứng phó với cơn bão số 4
 • Nghị quyết ban hành một số chính sách giải quyết việc làm; hỗ trợ...
 • Hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do cháy rừng
 • Công văn chỉ đạo các TCTD thực hiện báo cáo và theo dõi tình hình...
 • Thực hiện các giải pháp hỗ trợ khách hàng bị thiệt hại do dịch tả...
 • Triển khai thực hiện các giải pháp mở rộng tín dụng, góp phần hạn...
 • Hướng dẫn một số nội dung về chính sách HTLS theo NQ 123/2018/NQ-HĐND
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH