Tin Cải cách hành chính
Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Hà Tĩnh ban hành Kế hoạch  cải cách hành chính năm 2020

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Hà Tĩnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020

13-01-2020
Ngày 08/01/2020, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Hà Tĩnh (NHNN tỉnh) đã ban hành Kế hoạch số 25/KH-NHNN-HTI4 về kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) năm 2020
Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019 của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh

Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019 của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh

18-11-2019
Ngày 18/11/2019, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019

Báo cáo kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính quý III/2019 của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh

19-09-2019
Ngày 19/9/2019, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh báo cáo kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính quý III/2019

Báo cáo kết quả thực hiện cải cách hành chính quý III năm 2019

03-09-2019
Ngày 03/9/2019, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh báo cáo kết quả thực hiện cải cách hành chính quý III/2019

Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025

27-08-2019
Ngày 27/8/2019, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh ban hành Kế hoạch số 468a/NHNN-HTI2 về thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025

Báo cáo kết quả tự kiểm tra thực hiện công tác Cải cách hành chính năm 2019

19-08-2019
Ngày 19/8/2019, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh báo cáo kết quả tự kiểm tra thực hiện công tác Cải cách hành chính năm 2019

Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính quý II năm 2019

19-06-2019
Ngày 19/6/2019, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính quý II/2019

Báo cáo kết quả thực hiện cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2019

31-05-2019
Ngày 31/5/2019, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh báo cáo kết quả cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2019

Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính quý I năm 2019

18-03-2019
Ngày 18/3/2019, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính quý I/2019

Báo cáo kết quả thực hiện cải cách hành chính quý I năm 2019

01-03-2019
Ngày 01/3/2019 Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh báo cáo kết quả thực hiện cải cách hành chính quý I năm 2019

Kế hoạch của ngành Ngân hàng Hà Tĩnh thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ

12-02-2019
Ngày 12/02/2019, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh đã xây dựng Kế hoạch số 27/NHNN-HTI4 về thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ

Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2019 của NHNN Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh

18-01-2019
Ngày 18/01/2019, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh ban hành Kế hoạch số 62/NHNN-HTI4 về tuyên truyền cải cách hành chính năm 2019

Kế hoạch tự kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019

18-01-2019
Ngày 18/01/2019, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh ban hành Kế hoạch số 63/KH-NHNN-HTI4 về tự kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh

17-01-2019
Ngày 17/01/2019, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh đã xây dựng Kế hoạch số 59/NHNN-HTI4 về cải cách hành chính năm 2019

Kế hoạch xây dựng cơ quan an toàn về An ninh trật tự năm 2019

14-01-2019
Ngày 14/01/2019, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh ban hành Kế hoạch số 26/KH-NHNN-HTI3 về xây dựng cơ quan an toàn về An ninh trật tự năm 2019
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH