Tuyên truyền những nội dung cơ bản Luật phòng, chống tham nhũng

Đăng 15-08-2019    42 Lượt xem    
Đăng ngày 15-08-2019 09:07
42 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Đề cương giới thiệu những nội dung cơ bản Luật phòng, chống tham nhũng


Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH