Tuyên truyền phổ biến pháp luật
Tuyên truyền nâng cao cảnh giác các phương thức, thủ đoạn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trong xã hội

Tuyên truyền nâng cao cảnh giác các phương thức, thủ đoạn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trong xã hội

18-11-2019
Tuyên truyền nâng cao cảnh giác các phương thức, thủ đoạn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trong xã hội

Báo cáo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019

15-11-2019
Ngày 15/11/2019, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh báo cáo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019

Kế hoạch thực hiện "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" năm 2019

08-10-2019
Ngày 08/10/2019, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh ban hành Kế hoạch số 549/NHNN-HTI4 về thực hiện "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" năm 2019
Báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019

Báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019

04-10-2019
Ngày 04/10/2019, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019

Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống khủng bố tại Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh

15-08-2019
Ngày 15/8/2019, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh ban hành Kế hoạch số 452/NHNN-HTI1 về tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống khủng bố

Tuyên truyền những nội dung cơ bản Luật phòng, chống tham nhũng

15-08-2019
Đề cương giới thiệu những nội dung cơ bản Luật phòng, chống tham nhũng

Tuyên truyền 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

25-06-2019
Tuyên truyền 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân

19-06-2019
Ngày 19/6/2019, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân

Báo cáo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2019

30-05-2019
Ngày 30/5/2019, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh báo cáo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2019

Tuyên truyền Bộ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử của cán bộ ngân hàng

08-03-2019
Tuyên truyền Bộ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử của cán bộ ngân hàng

Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019 tại Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh

18-01-2019
Ngày 18/01/2019, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh ban hành Kế hoạch số 66/NHNN-HTI4 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019

Tài liệu tuyên truyền luật An ninh mạng

16-01-2019
Tài liệu tuyên truyền luật An ninh mạng

Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật năm 2019 của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh

15-01-2019
Ngày 15/01/2019, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh xây dựng Kế hoạch số 32/NHNN-HTI4 về phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019
 • Nghị quyết tiếp tục một số chính sách khuyến khích phát triển nông...
 • Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Hà Tĩnh hướng dẫn một số nội dung về...
 • Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hà Tĩnh hướng dẫn một số nội dung về...
 • Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hà Tĩnh hướng dẫn một số nội dung về...
 • Bộ cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
 • Quy định nội bộ về quản lý trang tin điện tử
 • Công văn của UBND huyện Về việc chủ động ứng phó với cơn bão số 4
 • Nghị quyết ban hành một số chính sách giải quyết việc làm; hỗ trợ...
 • Hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do cháy rừng
 • Công văn chỉ đạo các TCTD thực hiện báo cáo và theo dõi tình hình...
 • Thực hiện các giải pháp hỗ trợ khách hàng bị thiệt hại do dịch tả...
 • Triển khai thực hiện các giải pháp mở rộng tín dụng, góp phần hạn...
 • Hướng dẫn một số nội dung về chính sách HTLS theo NQ 123/2018/NQ-HĐND
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH