UBND tỉnh tặng bằng khen cho 05 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước năm 2019

Đăng 06-02-2020    17 Lượt xem    
Đăng ngày 06-02-2020 15:50
17 Lượt xem
Xem cỡ chữ


Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH