Hệ thống ISO

Quyết định về việc kiện toàn lại Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc thực hiện HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của Chi nhánh

16-10-2020
Ngày 16/10/2020, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định số 100/QĐ-NHNN-HTI4 ngày 16/10/2020 về việc kiện toàn lại Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc thực hiện HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của Chi nhánh

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Hà Tĩnh điều chỉnh thời gian hoàn thành nội dung tại điểm 3 Phụ lục kèm theo kế hoạch số 105/KH-NHNN-HTI4 ngày 03/01/2020

10-07-2020
Ngày 10/7/2020, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Hà Tĩnh bàn hành Văn bản số 658/NHNN-HTI4 về việc điều chỉnh thời gian hoàn thành nội dung tại điểm 3 Phụ lục kèm theo kế hoạch số 105/KH-NHNN-HTI4 ngày 03/01/2020

Mục tiêu chất lượng năm 2020

13-01-2020
Ngày 10/01/2020, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh công bố mục tiêu chất lượng năm 2020

Chính sách chất lượng của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Hà Tĩnh

06-01-2020
Ngày 06/01/2020, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh công bố Chính sách chất lượng

Mục tiêu chất lượng năm 2019

02-01-2019
Ngày 02/01/2019, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh công bố Mục tiêu chất lượng năm 2019
 • Đẩy mạnh triển khai thực hiện chính sách HTLS theo Nghị định...
 • Triển khai chính sách hỗ trợ lãi suất 2%/năm từ ngân sách nhà nước
 • Hướng dẫn thực hiện chính sách HTLS theo Nghị quyết số...
 • Công văn triển khai thực hiện Nghị quyết số 53/2021/NQ-HĐND ngày...
 • Nghị quyết quy định chính sách khuyến khích phát triển nông...
 • Nghị quyết quy định chính sách khuyến khích, ưu đãi, hỗ trợ hoạt...
 • Nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể,...
 • V/v các đối tượng, phương tiện được ưu tiên ra vào khu vực cách...
 • V/v triển khai cho vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi...
 • V/v tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới
 • V/v tiếp tục triển khai các biện pháp tăng cường phòng, chống và...
 • V/v thực hiện một số nội dung đảm bảo an toàn hoạt động và hạn chế...
 • V/v triển khai thực hiện Thông tư 03/2021/TT-NHNN của NHNN Việt...
 • V/v triển khai các biện pháp tăng cường phòng, chống và tháo gỡ...
 • V/v tập trung, quyết liệt thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết...
 • V/v thực hiện các biện pháp nghiêm ngặt phòng, chống dịch Covid-19
 • Nghị quyết tiếp tục một số chính sách khuyến khích phát triển nông...
 • Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Hà Tĩnh hướng dẫn một số nội dung về...
 • Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hà Tĩnh hướng dẫn một số nội dung về...
 • Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hà Tĩnh hướng dẫn một số nội dung về...
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH