Văn bản chỉ đạo điều hànhSTT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 594/NHNN-HTI4 15/09/2022 Đẩy mạnh triển khai thực hiện chính sách HTLS theo Nghị định 31/2022/NĐ-CP
2 373/NHNN-HTI4 06/06/2022 Triển khai chính sách hỗ trợ lãi suất 2%/năm từ ngân sách nhà nước
3 137/NHNN-HTI4 24/02/2022 Hướng dẫn thực hiện chính sách HTLS theo Nghị quyết số 51/2021/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của HĐND tỉnh
4 82/NHNN-HTI4 15/02/2022 Công văn triển khai thực hiện Nghị quyết số 53/2021/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
5 56/2021/NQ-HĐND 16/12/2021 Nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025
6 53/2021/NQ-HĐND 16/12/2021 Nghị quyết quy định chính sách khuyến khích, ưu đãi, hỗ trợ hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt
7 51/2021/NQ-HĐND 16/12/2021 Nghị quyết quy định chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2022-2025
8 707/NHNN-HTI4 30/08/2021 V/v các đối tượng, phương tiện được ưu tiên ra vào khu vực cách ly, phong tỏa
9 623/NHNN-HTI4 30/07/2021 V/v triển khai cho vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất kinh doanh theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg
10 593/NHNN-HTI4 19/07/2021 V/v tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới
11 488/NHNN-HTI4 07/06/2021 V/v tiếp tục triển khai các biện pháp tăng cường phòng, chống và tháo gỡ khó khăn do tác động của dịch Covid-19
12 424/NHNN-HTI4 21/05/2021 V/v thực hiện một số nội dung đảm bảo an toàn hoạt động và hạn chế rủi ro
13 382/NHNN-HTI4 06/05/2021 V/v triển khai thực hiện Thông tư 03/2021/TT-NHNN của NHNN Việt Nam; Nghị định 52/2021/NĐ-CP của Chính phủ và thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19
14 149/NHNN-HTI4 10/03/2021 V/v triển khai các biện pháp tăng cường phòng, chống và tháo gỡ khó khăn do tác động của dịch Covid-19
15 109/NHNN-HTI4 23/02/2021 V/v tập trung, quyết liệt thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021
16 83/NHNN-HTI4 01/02/2021 V/v thực hiện các biện pháp nghiêm ngặt phòng, chống dịch Covid-19
17 255/2020/NQ-HĐND 08/12/2020 Nghị quyết tiếp tục một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn và cơ chế xây dựng nông thôn mới, đô thị tỉnh Hà Tĩnh
18 845/HD-NHNN-HTI4 14/10/2020 Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Hà Tĩnh hướng dẫn một số nội dung về thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất vay vốn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2019-2025 theo Nghị quyết số 150/2019/NQ-HĐND ngày 17/7/2019 của HĐND tỉnh và Quyết định số 596/QĐ-UBND ngày 18/02/2020 của UBND tỉnh Hà Tĩnh
19 723/HD-NHNN-HTI4 05/08/2020 Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hà Tĩnh hướng dẫn một số nội dung về thực hiện chính sách HTLS về xuất khẩu theo Nghị quyết 214/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND tỉnh Hà Tĩnh và Quyết định số 2377/QĐ-UBND ngày 28/7/2020 của UBND tỉnh Hà Tĩnh
20 722/HD-NHNN-HTI4 05/08/2020 Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hà Tĩnh hướng dẫn một số nội dung về thực hiện chính sách HTLS về du lịch theo Nghị quyết 214/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND tỉnh Hà Tĩnh và Quyết định số 2377/QĐ-UBND ngày 28/7/2020 của UBND tỉnh Hà Tĩnh
21 0 05/11/2019 Bộ cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
22 1371/UBND-TH 21/08/2019 Công văn của UBND huyện Về việc chủ động ứng phó với cơn bão số 4
23 150/2019/NQ-HĐND 17/07/2019 Nghị quyết ban hành một số chính sách giải quyết việc làm; hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2019-2025
24 366/NHNN-HTI4 04/07/2019 Hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do cháy rừng
25 348/NHNN-HTI4 20/06/2019 Công văn chỉ đạo các TCTD thực hiện báo cáo và theo dõi tình hình dịch tả lợn Châu Phi
26 333/NHNN-HTI4 11/06/2019 Thực hiện các giải pháp hỗ trợ khách hàng bị thiệt hại do dịch tả lợn Châu Phi
27 182/NHNN-HTI4 29/03/2019 Triển khai thực hiện các giải pháp mở rộng tín dụng, góp phần hạn chế tín dụng đen
28 38/NHNN-HTI4 14/01/2019 Hướng dẫn một số nội dung về chính sách HTLS theo NQ 123/2018/NQ-HĐND
 • Đẩy mạnh triển khai thực hiện chính sách HTLS theo Nghị định...
 • Triển khai chính sách hỗ trợ lãi suất 2%/năm từ ngân sách nhà nước
 • Hướng dẫn thực hiện chính sách HTLS theo Nghị quyết số...
 • Công văn triển khai thực hiện Nghị quyết số 53/2021/NQ-HĐND ngày...
 • Nghị quyết quy định chính sách khuyến khích phát triển nông...
 • Nghị quyết quy định chính sách khuyến khích, ưu đãi, hỗ trợ hoạt...
 • Nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể,...
 • V/v các đối tượng, phương tiện được ưu tiên ra vào khu vực cách...
 • V/v triển khai cho vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi...
 • V/v tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới
 • V/v tiếp tục triển khai các biện pháp tăng cường phòng, chống và...
 • V/v thực hiện một số nội dung đảm bảo an toàn hoạt động và hạn chế...
 • V/v triển khai thực hiện Thông tư 03/2021/TT-NHNN của NHNN Việt...
 • V/v triển khai các biện pháp tăng cường phòng, chống và tháo gỡ...
 • V/v tập trung, quyết liệt thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết...
 • V/v thực hiện các biện pháp nghiêm ngặt phòng, chống dịch Covid-19
 • Nghị quyết tiếp tục một số chính sách khuyến khích phát triển nông...
 • Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Hà Tĩnh hướng dẫn một số nội dung về...
 • Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hà Tĩnh hướng dẫn một số nội dung về...
 • Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hà Tĩnh hướng dẫn một số nội dung về...
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH